Hipoterapia

Ośrodek hipoterapii

Ośrodek hipoterapii od początku swojej działalności a więc od 1999 r. służy pomocą wszystkim zgłaszającym się niepełnosprawnym a zwłaszcza dzieciom. Wszyscy korzystający z hipoterapii w Latowicach nigdy nie ponoszą żadnych kosztów.

Ośrodek Hipoterapii jest integralną częścią parafii w Latowicach. Dlatego w wielu działaniach podejmowanych w parafii Ośrodek nasz czynnie bierze w nich udział.
W corocznie organizowanym w parafii Dniu Dziecka oprócz wielu zabaw jazda na konikach jest dla wszystkich dzieci wielką radością Parafia i Ośrodek Hipoterapii w Latowicach organizuje również Gminny Festyn Osób Niepełnosprawnych.

Przy Ośrodku Hipoterapii w Latowicach funkcjonuje salka wykorzystywana do różnych zajęć z dziećmi a także do spotkań z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
Ośrodek Hipoterapii posiada halę do pracy z niepełnosprawnymi w dni deszczowe i wietrzne.

Oto dwa koniki pracujące z naszymi niepełnosprawnymi dziećmi oraz hipoterapeuci pracujący w Ośrodku Hipoterapii w Latowicach.