Ogłoszenia

2 Niedziela adwentu            5 – 11 grudzień

 1. Dziękuję za przygotowanie naszej świątyni rodzinom z ul. Ostrowskiej: Pietrzak, Pastuszak, Owczarek i Błaszczyk

 2. Caritas organizuje świąteczną pomoc dla dzieci w Ukrainie pod hasłem dzieci dzieciom. Każde dziecko może przynieś słodki drobiazg, podpisany na dołączonej kartce: „Wojtek dla kolegi lub koleżanki na Ukrainie” Słodycze mogą przynosić dzieci do kościoła i składać pod Ołtarzem podczas Rorat i każdej Mszy św.

 3. Roraty codziennie od poniedziałku do piątku (poza czwartkiem) o g. 18.00. Zapraszamy dzieci z lampionami a wszystkich dorosłych ze świecami lub zniczami. Są jeszcze do kupienia dwa lampiony do sklejania.

 4. We wtorek wspominać będziemy św. Mikołaja

 5. Dzisiaj można odebrać Opiekuna i kupić kalendarz i opłatki.

 6. Przez dwa tygodnie będą zamieszczone wymienianki na stronie parafialnej. Można sprawdzić czy gdzieś nie popełniłem błędu przy przepisywaniu.

 7. 8 grudnia nasza parafia przeżywać będzie jubileusz. Przed 25 laty 8 grudnia ks. Biskup Erygował parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach. Chciałbym byśmy przeżyli ten nasz Jubileusz szczególnie radośnie i uroczyście dziękując Bogu za dar naszej wspólnoty parafialnej. 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny ks. Biskup Damian Bryl będzie przewodniczył Mszy św. w naszym kościele o g. 18.00. Po Mszy św. zapraszam wszystkich naszych parafian na wspólną kolacje z ks. Biskupem do Domu Ludowego w Latowicach. Do tego duchowego wydarzenia będziemy się chcieli się dobrze przygotować przez 9 dniową Nowennę do Najświętszej Marii Panny oraz przez rekolekcje adwentowe od poniedziałku do środy o g. 18.00. Aby dobrze przeżyć nasz Jubileusz trzeba przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Dlatego w środę będzie spowiedź św. parafialna od g. 15.00 do 16.00

 8. Rada parafialna postanowiła zakupić dar Ołtarza dla naszego kościoła dlatego zrobili skarbonę, która stoi na stoliku pod chórem, gdzie każdy będzie mógł wrzucić swoja ofiarę na ten dar.

 9. Dzisiaj zbiórka przed kościołem na pomoc Kościołowi na wschodzie

 10. W przyszłą niedziele odbędzie się kiermasz charytatywny „Po zdrowie dla Temura” na Hali sportowej w Sieroszewicach

 11. Dzieci mogą zabrać ziarenko słowa Bożego

 12. Dzisiaj błogosławieństwo dla wszystkich dzieci

Intencje mszalne

Poniedziałek 5.12.2022

18.00 – za + Helenę, Jana, Mariana i Elżbietę Konachów

Wtorek 6.12.2022

18.00 – za + Anielę Stempin w 18 r. śmierci

Środa 7.12.2022

18.00 – za + Krzysztofa Walczaka – od siostrzeńca Tomasza

Grzegorza Sobczaka – od siostry Urszuli

Marcina Wiechę – od Magdaleny Śniady ze Strzyżewa

Ryszarda Wiechę – od sąsiadów Klagów

Danutę Wiecha – od mieszkańców z ul. Parkowej

Czwartek 8.12.2022

18.00 – za Parafian o błogosławieństwo Boże i umocnienie wiary

18.00 – za wszystkich zmarłych parafian

Piątek 9.12.2022

18.00 – za Stanisławę i Stanisława Królów, Pelagię i Wacława Grzelaków, Kazimierę i Józefa Królów

Sobota 10.12.2022

17.30 – za + Hannę Bugajną – od Anny i Mikołaja Lesiak

Grażynę Mazurek – od kuzynki Małgorzaty

Marię Kupaj – od Stanisława Radziszewskiego

Urszulę Łyczkowską – od Tomczyków

Józefa Dolatę – od chrześniaczki Marzeny

Niedziela 11.12.2022

9.00 – za + Janinę i Franciszka i Eugeniusza Rosów

11.00 – o łaskę zdrowia dla Temura

14.00 – za wszystkich chorych a szczególnie za chore i niepełnosprawne dzieci

Wymienianki za zmarłych 2022/2023

Stanisławę i Józefa Jabłońskich/ Antoniego i Władysławę Kociemba/ Annę i Wacława Marciniak, Martę Weber, Hieronima i Waldemara, Helenę i Edwarda Olek, Bożenę Molka i Henryka Olka/ Józefę, Zofię, Stanisława i Edwarda Mikołajczyków, Elżbietę, Franciszka i Mieczysława Płonków/ Helenę i Franciszka Palat/ Stanisławę, Stanisława i Zygmunta Kois, Czesławę, Michała i Andrzeja Fojt/ Joannę i Jana Jamroziak, Franciszkę i Antoniego Bartosiów/ Ludwikę i Mieczysława Nagięciów, Kazimierę i Wacława Kowańskich i Antoniego Jarząbka/ Kazimierę i Kazimierza Stasiak, Józefa Wancka, Leona i Stanisławę Pietrzak i z rodz. Mielcarków, Tomalów i Kwiasowskich/ Michała Derę, Zygmunta Kowalczyka, Władysławę i Ludwika Woźniaków/ Stanisława Wolarza, Mariannę, Józefa i Franciszka Zająców/ Annę i Henryka Rymarz, Mariannę i Edwarda Sitkowskich, Walentego Skarbeckiego i z rodz. Bodurków i Cegiełków/ Andrzeja Stempina, Aleksandrę i Bernarda Siwaków, Krystynę i Edwarda Przybylskich i z rodz Siwaków/ Władysława Ziemiańskiego, Karola i Anielę Ekiert, Hannę Ziemiańską, Tere sę Kubiak, Jadwigę Zelent i Urszulę Sztucką/ Danutę, Eugeniusza i Damian Portasiaków, Zofię i Józefa Świgulskich, Marię Kosicką i Kazimierza Pajka/ Stefana, Mariannę i Leszka Urban/ Benedykta, Stanisława Morawiak, Marianne i Józefa Kociembów/ Sabinę i Zbigniewa Filipiak i Kazimierza Stępniaka/ Annę i Józefa Musiał i Józefa Janickiego/ Waldemara, Halinę i Stanisława Wołoszun i Janinę Zych/ Walerię, Bronisławę i Jana Kaczmarkiewiczów, Stefanię i Antoniego Gierlachów, Cecylię i Franciszka Goździków, Stefanię i Stanisława Nowaczyków i Agatę Kosowską/ Feliksę, Renatę i Andrzeja Kubice, Marię Marganiec i Jolantę Maik/ Stanisława Pacynę, z rodz. Pacynów i Adamskich, Helenę, Stanisława i Grzegorza Kaczmarków/ Stanisława Patera, Kazimierę Łoboda, Jacka Idzika, Krystynę i Eugeniusza Nowaków, Jadwigę i Romana Majeranowskich/ Zofię i Stanisława Prajsnar/ Helenę i Franciszka Stasiaków, Jadwigę i Jana Ziemiańskich/ Wandę, Kazimierę i Stefana Sobczaków, Helenę i Władysława Łuczaków/ Helenę, Jana i Szczepana Trzeciaków, Władysława Błaszczyka/ Władysława Bartczaka, Annę Pisula i Jacka Sokołowskiego/ Jerzego Kaczmarka, Marię i Stanisława Czarneckich, Łucję Kalińską i z rodz. Jarosików i Kalińskich/ Antoniego, Franciszka, Władysławę i Jana Karbowych, Jana, Rozalię i Marię Kois, Annę i Stefana Janus i Kazimierza Jaźwieca/ Przemysława, Barbarę i Jana Mielcarek/ Tomasza Domagałę, Jana, Katarzynę, Stefana i Ryszarda Dziergwa, Józefa, Stanisławę i Łucję Szwarc/ Stempinów i Kardasów/ Józefa Pawlika i Stanisława Kołatę/ Stefana Nadera, Stanisławę Piaskowską, Hilarego, Juliannę i Franciszka Bergandych, Władysławę i Stanisława Nijakowskich i z rodz. Naderów, Bergandych i Piaskowskich/ Antoniego, Pelagię, Annę, Jarosława Zofię i Edwarda Urbaniaków/ Helenę, Piotra i Edwarda Bartczaków, Stanisławę, Franciszka i Józefa Dolatów/ Grzegorza, Antoniego i Helenę Janickich, Stanisława, Stanisławę i Janinę Witek, Aleksandrę Kubicką i Aleksandra Kostrzewę/ Henrykę, Kazimierę i Czesława Kurzawę, Weronikę i Kazimierza Sołtysiaków/ Teresę i Władysława Kasprzak/ Helenę i Franciszka Hądzlów i Mariannę Siekierską/ Helenę i Ryszarda Gozdków i Mariana Ludwiczaka/ Alinę, Zofię, Czesława i Jana Maik/ Tadeusza i Janinę Ptaszyk i Zygmunta Zimnego/ Zofię i Stanisława Kędzia, Zofię i Franciszka Mieszałów i z rodz Kędziów, Mieszałów i Prajsnarów/ Czesława Olka, Bożenę i Tadeusza Ziemiańskich, Władysławę i Jana Kudziów/ Helenę i Edwarda Kulików/ Różę i Stanisława Nowaków, Marię i Piotra Mrożków i z rodz Wiertelaków/ Cecylię, Jana i Krzysztofa Bartoś, Wandę, Janinę, Edmunda, Henryka i Jana Czekalskich i Józefa Gozdka/ Mariana Banasiaka i z rodz. Banasiaków/ Stefana, Władysławę i Stefana Walczaków, Stanisława, Stefanię, Mirosławę, Krystynę i Stanisława Nowaczyków, Franciszka i Ludwikę Szkudlarków/ Alinę i Jana Wolfów i ++ z rodz., Mieczysława i Jana Maciaszków/ Józefa, Helenę, Jana i Szczepana Trzeciaków/ Annę, Tadeusza i Ryszarda Przybylskich/ Irenę, Małgorzatę i Jana Gawronów, Joannę i Jerzego Teodorczyk/ ++ z rodz. Szalów, Niewieś, Śniadych, Olszewskich, Dylaków, Szymczaków i Zboźeń/ Walentego, Eugeniusza i Władysławę Mikulskich, Teresę i Jana Siwaków i z rodz. Mikulskich i Siwaków/ Teresę, Krzystofa, Zenona, Stefana i Marcina Stempinów, Władysławę i Walentego Domagałów, Michała Nowakowskiego i Adriana Archackiego/ Gertrudę i Stanisława Aniołów i Jerzego Bąka, Jadwigę i Rocha Grzędów/ Teresę, Józefa i Henryka Janas i z rodz. Drymlów/ Marię i Hieronima Gozdek, Władysławę i Idziego Marek i z rodz, Gozdków i Matysiaków/ Henrykę, Marię i Stanisława Ziemiańskich, Antonę Kędroń, Stanisławę i Franciszka Romanowskich, Krzysztofa Cybeliusa i ks. Mariana Biesiadę/ Janinę i Macieja Kluszczyńskich, Janinę, Józefa i Piotra Kuźmiak, Annę i Józefa Pawlaczyk/ Annę i Józefa Maury, Franciszkę Muszyńską, Monikę i Kazimierza Stawskich, Cecylię i Stefana Kędzierskich i Andrzeja Bochena/ Stanisławę, Stanisława, Kazimierę i Józefa Królów, Pelagię i Wacława Grzelaków, Weronikę i Józefa Kosterów, Zygmunta Hofmana, Mariannę Przybył, i z rodz. Radziszewskich/ Jacka Karbowego, Danutę, Tadeusza, Jana i Marię Jurga/ Józefa, Sylwestra, Wiktorię i Józefa Pawlik, Marię i Stanisława Paszek, Marię i Ryszarda Szymczak/ Stanisława Świątka, Marię i Józefa Golasików/ Jana, Weronikę i Stanisława Prajzner, z rodz Walczaków i Misiaków, Irenę, Mariana, Jacka, Marię i Błażeja Sas/ Józefa Szczyptę, Czesławę, Czesława i Stanisława Szmanię, Joannę, Stanisława i Kazimierza Szczyptów, Katarzynę, Stefana, Marię i Józefa Walczak, Władysławę i Józefa Nowak/ Jana Marcinkowskiego, Michalinę i Stanisława Bartczaków, Marię i Henryka Olejniczaków/ za ++ z rodz. Grochowskich, Rosików i Komorowskich/ Mieczysławę i Bronisława Olejnik, Antoninę i Marcina Szwców, Pelagię i Jerzego Nowaków/ Natalię i Mariana Misztal, Tadeusza i Monikę Wrzeszcz i z rodz. Kotowskich, Kowalczyków, Karskich, Sawczyn, Wrzeszczów i Jagodzińskich/ Jerzego Kryszczaka, Jadwigę i Sylwestra Aniołów, Stanisławę i Idziego Stempinów/ Łucję i Ignacego Połczyńskich, Czesławę Świtała i Michała Ciupka/ Mariana Olejnika, Anastazję, Alinę i Franciszka Radziszewskich, Mariannę i Wacława Jabłońskich/ Martę i Sylwestra Fornalczyk/ Stanisława, Antoniego i Władysławę Ilskich i z rodz. Ilskich, Krenzów i Kowalczyków/ Marię, Zofię, Elżbietę i Czesława Mikołajczyk/ Annę i Józefa Walczaków, Antoninę i Stanisława Urbaniaków, Zofię Hys Teresę i Zygmunta Piechnatów i z rodz. Walczaków, Urbaniaków i Koziołków/ Jadwigę i Władysława Górnasów, Dariusza, Romana i Bronisława Jędrzejewskich, Marię i Jerzego Stacherów i z rodz. Górnasów, Lisiaków i Szymczaków/ Gertrudę i Leona Siwaków, Józefa, Adama i Macieja Kotas, Marię i Adama Pilarczyk/ Weronikę i Jana Świtałów, Zygmunta Walczaka i Aleksandrę Wieczorkowską/ Henryka Olka i z rodz. Mączaków, Olków, Głabików i Kolasów/ Jana i Ernę Nowicką/ Józefa Kapelskiego i z rodz. Kapelskich i Godylów/ Teofilę i Jana Owczarek i Stefana Walczaka/ Józefa Kubelec/ Franciszkę, Jana i Andrzeja Bodył, Annę, Władysława i Aleksandra Tymcio, Edwarda Pawlaka i z rodz. Koniecznych/ Stefanię i Józefa Biskup, Paulinę Warzeszka/ Mariana, Marię i Zenona Koprasów, Lucynę i Franciszka Nowaków/ Annę, Władysława i Stanisława Krakowskich/ Zbigniewa Banasiaka/ Maksymiliana, Janinę, Teodora i Julię Mukalskich, Jerzego, Wacława i Zofię Maląg, Krzysztofa Sobczaka, Czesława i Mariannę Staniszewskich i Stanisława Rosika/ Marię, Sylwestra i Andrzeja rata i Tadeusza Grosickiego/ Mariannę Duczmal, Joannę i Stanisława Maury i Kwiryna Joks/ Jacka Mariannę, Mieczysława, Ewę i Jana Kaczmarek, Jana, Helenę, Mariana, Elżbietę, Zofię, Franciszka, Kazimierę, Janinę, Wiktora i Piotra Konach, Stanisławę i Kazimierza Kamzol, Stanisławę, Stanisława i Brunona Grzelaków, Katarzynę, Józefa i Bogdana Banasiaków, Barbarę i Eugeniusza Frąszczak/ Jana, Marię i Antoniego Kucharskich, Helenę, Idziego i Jana Wojciechowskich, Lecha Przybylskiego, Joannę Kurcz, Mariana Bartczaka, Ewę, Jadwigę, Stanisława i Jakuba Żymełków i z rodz Szostaków i Kraszkiewiczów/ Bożenę Przybył, Izabellę Majchrzak i z rodz. Tomczyków i Wróblów/ Marię i Stanisława Tomczaków, Józefa, Cecylię i Franciszka Kudziów, Marię Lubawy i Zofię Urbaniak/ Kazimierza, Stanisława i Marię Szymczaków, Teresę i Wiktora Mukalskich, Marię i Józefa Nowackich/ Stefanię, Franciszka, Brunona i Zdzisława Sobeckich, Mariana, Zofię i Mariana Wasielewskich/ Józefa, Franciszkę, Władysława, Czesława i Stanisława Urbanów i Helenę Szkudlarek/ Franciszka i Leokadię Hasulak i z rodz. Hasulak, Tadeusza i Teodozję Domagałę, Annę Kocoń, Wandę Mazur i ++ z rodziny/ Kazimierz, Henryka i Jarosława Pałkę i Jerzego Sobczaka/Lucynę, Mieczysława, Helenę i Franciszka Ekiert, Michalinę i Stanisława Bartczak, Kazimierę Wiśniewską i Czesława Lisa/ Lucjana Jena/ Czesława i Zofię Kociemba/ Stanisława Lisa i z rodz Lisów i Kowalskich/ Zofię i Edwarda Pilarczyk, Mieczysława Kawalec i z rodz. Pilarczyków i Domoniów/ Janinę, Franciszka i Eugeniusza Rosów/ Jana Wajcherta i z rodz. Wajchertów i Tasarków/ Michała Mielnik, Józefa i Józefę Kempa, Michała i Teklę Mielnik/ Teresę i Edmunda Jastrzębskich, Teresę i Józefa Kois i Antoninę Kowalczyk/