Ksiądz Adam Bogumił Piaskowski

Ksiądz Adam Bogumił Piaskowski

Ks. Adam Piaskowski SDB – urodził się 31.08.1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Rdzenny mieszkaniec Sieroszewic.W 1997 roku ukończył szkołę podstawową w Latowicach. Po niej chciał zostać kolejarzem stąd rozpoczął naukę w tym kierunku. W 2002 r. ukończył Technikum Kolejowe w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznym zdobywając zawód: technika budownictwa dróg i mostów kolejowych.

Świadectwo maturalne otrzymał z wyróżnieniem. Swoją decyzją o wstąpieniu do zakonu Salezjanów Księdza Bosko (SDB) zaskoczył całą rodzinę. Stało się to 1 lipca 2002 r. Długo wahał się z wyborem zakonu, lecz tu z pomocą przyszedł mu starszy kolega ks. Władysław Bienias SDB. Za jego radą Adam wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Prenowicjat, trwający sześć tygodni odbył w Oświęcimiu. Następnie, od 28 sierpnia 2002 do 8 września 2003 roku, odbył nowicjat w Kopcu koło Częstochowy. W latach 2003 – 2005, studiował filozofię w Krakowie w WSD TS. Następnie, w roku 2005 rozpoczął dwuletnią praktykę w Środzie Śląskiej. Tam prowadził „Oratorium im. św. Jana Bosko”, czyli świetlicę dla młodzieży. W 2007 roku powrócił do Krakowa, by kontynuować studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II.3 maja 2011 roku w Twardogórze złożył śluby wieczyste w Towarzystwie Salezjańskim ślubując na zawsze żyć w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Nieco później bo 25 czerwca 2011 roku otrzymał święcenia diakonatu w Krakowie. 23 lutego 2012 obronił pracę magisterską uzyskując tytuł magistra teologii. Temat pracy to: „Rola kryzysów w odrywaniu i kształtowaniu sensu życia w świetle wybranej literatury”. Od marca do maja 2012 roku odbył praktykę diakońską w salezjańskiej parafii w Częstochowie. Poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną J. E. Ks. Bpa Stanisława Napierały, 19 maja w Twardogórze otrzymał święcenia kapłańskie, czego świadkami była liczna grupa parafian z rodzinnej parafii. W procesji z rodzinnego domu ks. Adama, 10 czerwca 2012 roku, Ks. Proboszcz Damian Hołoś wprowadził Neoprezbitera w progi kościoła w Latowicach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. Prymicyjna. To wydarzenie stało się świętem całej Parafii.