Ksiądz Kazimierz Wyrembelski

Ksiądz Kazimierz Wyrembelski

Kazimierz Wyrembelski urodził się 8 stycznia 1945 r. w Sieroszewicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Latowicach. Dalej uczył się w Ostrowie Wielkopolskim i zdał maturę w 1963 r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W dniu 24 maja 1969 r. otrzymał w Poznaniu święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Dnia 25 maja 1969 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. Kazimierz Wyrembelski stanął pierwszy raz przy ołtarzu Pańskim, aby złożyć Najświętszą ofiarę w kościele parafialnym w Rososzycy. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. proboszcz Stanisław Stróżyński z Wierzbna. Było to pierwsze od wielu lat powołanie kapłańskie w parafii.
Ks. Kazimierz pełnił posługę kapłańską na wikariatach w Kępnie, Rawiczu i Nowym Mieście. Pracował także w dwóch parafiach w Poznaniu. Był proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Prochach. Obecnie mieszka w Wolsztynie w par. NMP Niepokalanie Poczętej jako emerytowany proboszcz.