Powołania w rodzinie Bieniasów

Powołania w rodzinie Bieniasów

Troje z rodziny Bieniasów Bóg powołał do szczególnej pracy, do służby Bogu, w Rodzinie Salezjańskiej.
Pierwsza została powołana Emilia, potem Władysław i jako trzecia, do tej samej rodziny zakonnej, wstąpiła najmłodsza z rodzeństwa, Beata.

SIOSTRA EMILIA BIENIAS

Emilia Bienias wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, zwanym potocznie salezjankami księdza Bosko . W tym samym Zgromadzeniu było również 5 rodzonych sióstr jej mamy. Parafię i dom rodzinny opuściła 29 sierpnia 1976 r. w wieku 20 lat. Roczny aspirantat odbyła w Środzie Śląskiej koło Wrocławia, gdzie jednocześnie pracowała w Szpitalu Państwowym.
Dnia 7 października 1977 r. rozpoczęła postulat w Pogrzebieniu koło Raciborza, a 4 sierpnia 1979 r. nowicjat. 5 sierpnia 1981 r. złożyła pierwsze śluby zakonne w kościele parafialnym w Pogrzebieniu.
Przez pierwszy rok po ślubach pracowała we Wrocławiu w przedszkolu; od
1982 do 1984 r. w Warszawie w pracy charytatywnej przy parafii św. Zygmunta. Od 1984 do 1987 r. była pielęgniarką w Pogrzebieniu; pomagała chorym siostrom i miejscowej ludności.
Dnia 28 września 1987 r. w Krakowie złożyła profesję wieczystą.
W latach 1987 do 1988 pracowała w szpitalu w Łodzi, a od 1988 do 1996 w Pogrzebieniu jako pielęgniarka i kierowca.
Od 2 września 1996 prowadziła katechezę w następujących miejscowościach: Helenowie, Międzylesiu-Warszawie, Kielcach, Lublinie i w Pogrzebieniu, gdzie pracuje do chwili obecnej – rok 2010. Oprócz pracy katechetycznej pracuje również w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym sióstr salezjanek w Pogrzebieniu. Wpisu do kroniki dokonano na podstawie osobistej wypowiedzi: „…Czuję się najszczęśliwsza na świecie z mojego powołania, co wcale nie znaczy, że w Zgromadzeniu nie ma żadnych cierpień, ale jest dużo więcej radości i ciągła nadzieja życia wiecznego” .

KSIĄDZ WŁADYSŁAW BIENIAS

Urodził się 19.06.1962 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Latowicach opuścił dom rodzinny, by udać się do Czerwińska nad Wisłą, do internatu prowadzonego przez księży Salezjanów. Po zdaniu matury, w 1981 r. wstąpił do nowicjatu tegoż zgromadzenia mieszczącego się również w Czerwińsku. Po rocznym nowicjacie przez dwa lata studiował filozofię w seminarium salezjańskim w Kutnie.
Następny rok był dla niego rokiem tak zwanej asystencji (praktyki duszpasterskiej) w Sokołowie Podlaskim. Pracował tam głównie jako katecheta szkolny. Potem przez cztery lata studiował teologię w Lądzie nad Wartą, którą ukończył w 1989 roku zdobywając tytuł magistra teologii.
W dniu 26 maja 1989 roku diakon Władysław przyjął Sakrament Kapłaństwa . W tym samym roku rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po pięciu latach nauki uzyskał tytuł magistra filologii klasycznej. Następnie przez rok pełnił funkcję wikarego w parafii salezjańskiej św. Jana Bosko w Ełku. W kolejnym roku uczył łaciny w Liceum Ogólnokształcącym i seminarium księży salezjanów w Łodzi.
W 1996 roku ks. Władysław otrzymał stypendium naukowe i kontynuował studia w Rzymie na kierunku literatury antycznej i chrześcijańskiej . W 1998 r. wrócił do Polski i objął stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie pod Warszawą , gdzie pracuje do chwili obecnej – rok 2010. (Rok szkolny 2004 – 2005 spędził w Anglii, w mieście Chorley, posługując we wspólnocie Brothers of Charity, prowadzącej ośrodek opieki dla niepełnosprawnych.)
Ksiądz Władysław włada sześcioma językami, tj. łaciną, włoskim, niemieckim, angielskim, greką (koine), rosyjskim.

SIOSTRA BEATA BIENIAS

Beata urodziła się w 1968 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
Do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki wstąpiła 8 września 1990 r., mając 22 lata. Okres formacji rozpoczęła rocznym aspirantatem w Garbowie koło Lublina. Dnia 7 października 1991 r. została przyjęta do postulatu, trwającego też jeden rok.
Do nowicjatu wstąpiła w 1992 r. w Pogrzebieniu koło Raciborza. Nowicjat ukończyła złożeniem pierwszej profesji zakonnej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Pogrzebieniu w dniu 5 sierpnia 1994 r. (w święto Matki Bożej Śnieżnej) .
Po złożeniu pierwszych ślubów siostra Beata została skierowana na placówkę do Międzylesia koło Warszawy, gdzie pracowała jako wychowawczyni w przedszkolu. Od roku 2001 siostra Beata przygotowywała się do wyjazdu na misje. W ciągu jednego roku odbywała przygotowania na uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. Następnie wyjechała do Anglii celem poznania języka angielskiego.
W roku 2003, po śmierci mamy, której miała szczęście towarzyszyć w ostatnich chwilach życia, siostra Beata opuściła ojczysty kraj i udała się na misje do dalekiej Kambodży, by tam pracować wśród najuboższych. Po trzech latach pobytu wróciła do kraju, gdzie pracowała jako katechetka w Łomiankach k/Warszawy, w Lublinie a obecnie w Piotrkowie Trybunalskim.
Więcej informacji o Rodzinie Salezjańskiej można uzyskać na stronie internetowej www.salezjanie.pl