Powołania

Ksiądz Kazimierz Wyrembelski

Kazimierz Wyrembelski urodził się 8 stycznia 1945 r. w Sieroszewicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Latowicach. Dalej uczył się w Ostrowie Wielkopolskim i zdał maturę w 1963 r. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Czytaj więcej


Powołania w rodzinie Bieniasów

Troje z rodziny Bieniasów Bóg powołał do szczególnej pracy, do służby Bogu, w Rodzinie Salezjańskiej.
Pierwsza została powołana Emilia, potem Władysław i jako trzecia, do tej samej rodziny zakonnej, wstąpiła najmłodsza z rodzeństwa, Beata.

Czytaj więcej


Ksiądz Stanisław Kamil Trzeciak

Urodził się 29 kwietnia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył szkołę podstawową w Latowicach, następnie Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1997 zdał maturę, później odbył zasadniczą służbę wojskową. W roku 2001 rozpoczął wyższe studia licencjackie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które ukończył tytułem licencjata w roku 2004.

Czytaj więcej


Powołania w rodzinie Koisów

Siostra Małgorzata Kois urodziła się 9 maja 1964 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła Technikum Elektryczno – Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim.
Po wsłuchaniu się w głos serca wstąpiła w 1986 r. do Zgromadzenia Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Przez pierwsze dwa lata była w postulacie, a następnie dwa lata w nowicjacie.

Czytaj więcej


Ksiądz Adam Bogumił Piaskowski

Ks. Adam Piaskowski SDB – urodził się 31.08.1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Rdzenny mieszkaniec Sieroszewic.W 1997 roku ukończył szkołę podstawową w Latowicach. Po niej chciał zostać kolejarzem stąd rozpoczął naukę w tym kierunku.

Czytaj więcej