Ksiądz Stanisław Kamil Trzeciak

Ksiądz Stanisław Kamil Trzeciak

Ksiądz Stanisław Kamil Trzeciak urodził się 29 kwietnia 1977 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył szkołę podstawową w Latowicach, następnie Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim. W roku 1997 zdał maturę, później odbył zasadniczą służbę wojskową. W roku 2001 rozpoczął wyższe studia licencjackie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które ukończył tytułem licencjata w roku 2004.
Długa była droga Kamila ( pod tym imieniem jest bardziej znany w swojej miejscowości), zanim usłyszał głos w sercu, głos, który Bóg skierował do niego. Idąc za porywem serca, Stanisław Kamil we wrześniu 2004 roku wstąpił do Wyższego Seminarium w Kaliszu.
Dnia 30 października 2006 r. po raz pierwszy założył sutannę w kaplicy Seminaryjnej w Kaliszu. W dniu 20 marca 2010 z rąk J.E. Ks. Biskupa Teofila Wilskiego przyjął Święcenia Diakonatu, a 27 maja 2010 z rąk J.E. Ks. Biskupa Stanisława Napierały roku przyjął Święcenia Kapłańskie. Obecnie jest wikariuszem w parafii w Wojkowie (dekanat Błaszkowski).