Powołania w rodzinie Koisów

Powołania w rodzinie Koisów

SIOSTRA MAŁGORZATA KOIS

Urodziła się 9 maja 1964 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończyła Technikum Elektryczno – Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim.
Po wsłuchaniu się w głos serca wstąpiła w 1986 r. do Zgromadzenia Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża. Przez pierwsze dwa lata była w postulacie, a następnie dwa lata w nowicjacie.

W 1990 r. złożyła pierwsze trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa przyjmując imię zakonne Joanna. 26 sierpnia 1995 r. złożyła śluby wieczyste.
Obecnie siostra Małgorzata Joanna Kois przebywa w Świnoujściu gdzie uczy katechezy w Szkole Podstawowej i pracuje apostolsko z grupą dorosłych świeckich. Więcej informacji o Zgromadzeniu na stronie internetowej: WWW.uczennicekrzyza.pl

KSIĄDZ WOJCIECH KOIS

Urodził się 17 kwietnia 1967 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu Technikum Samochodowego wstąpił do Seminarium Diecezjalnego w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1994r., a 12 czerwca 1994 r. odbyła się msza prymicyjna ks. Wojciecha Koisa. Była to uroczystość całej parafii i całej rodziny. W swoim domu rodzinnym prymicjant został ubrany w szaty liturgiczne. Po błogosławieństwie rodziców, w uroczystej procesji został wprowadzony do kościoła i powitany przez poszczególne stany.
Liturgia tej mszy św. była bardzo uroczysta. Zakończyło ją błogosławieństwo prymicyjne dla każdego oddzielnie. Prymicjant kładł na głowę każdego z zebranych swoje ręce, prosząc Boga o szczególne łaski dla niego. Obecnie młody kapłan Wojciech pełni posługę w diecezji Szczecińsko – Kamińskiej.